บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง

 • ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  392 :
  ขอให้ส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ปี 2558 (2 คนอ่าน)   25/11/2558
  391 :
  สรุปประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558(20 คนอ่าน)   09/11/2558
  390 :
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สสจ.นครพนม(17 คนอ่าน)   02/11/2558
  389 :
  หนังสือราชการ จาก สสจ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ(15 คนอ่าน)   02/11/2558
  388 :
  หนังสอแนวปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง การใช้บัตรเติมน้ำมัน(17 คนอ่าน)   02/11/2558
  387 :
  การดำเนินการตรวจคัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(17 คนอ่าน)   02/11/2558
  386 :
  คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ. 2840/2558 6 ตค 2558(18 คนอ่าน)   27/10/2558
  385 :
  ขอข้อมูลประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)(67 คนอ่าน)   06/08/2558
  384 :
  สรุปบันทึกการประชุม สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 6/2558(104 คนอ่าน)   03/08/2558
  383 :
  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2558 คลัง data mart(101 คนอ่าน)   21/07/2558
  382 :
  ทะเบียนครุภัณฑ์ 2557(85 คนอ่าน)   21/07/2558
  381 :
  แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานการนวดไทย(102 คนอ่าน)   08/07/2558
  380 :
  บันทึกการประชุมครั้งที่5-58 วันที่ 3 มิย 58(109 คนอ่าน)   03/07/2558
  379 :
  บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2558 วันที่ 15 พค 58(126 คนอ่าน)   03/06/2558
  378 :
  บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนเมษายน2558(158 คนอ่าน)   15/05/2558  ปฏิทินกิจกรรม


  ข่าวกิจกรรมขององค์กร

   กิจกรรมเพื่อองค์กร » ระบบการประชุม E-MEETING ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ระบบการประชุม E-MEETINGนโยบายสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ให้ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. บันทึกการประชุม
  2. ระเบียบวาระการประชุม
  3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม LINK ดังนี้ https://sites.g
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 29 ม.ค. 2558 (อ่าน 348 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2558
  1.บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 27 ม.ค. 2558 (อ่าน 238 ครั้ง)

  ผู้บริหาร

  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  วาระงานผู้บริหาร
  Locker
 • สสอ.ปลาปาก (15)
 • สอ.นามะเขือ (2)
 • รพช.ปลาปาก (124)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน ก.2 ปี 2558
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • หมอครอบครัวอำเภอ
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • Long term care รพ.นครพนม
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin