• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง


 • หมวด : กิจกรรมเพื่อองค์กร
  กลุ่มข่าว :
  ข่าวเด่น :  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส มาใหม่    
   นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.ปลาปาก (อ่าน 14 ครั้ง) มาใหม่
  โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์ (01 ก.พ. 2560)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป้นแวทางในการสร้างค่านิยมและจิตสำนีกด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 4 ข้อ ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 12 ครั้ง) มาใหม่
  โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์ (01 ก.พ. 2560)เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2557 เน้นในเรื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ระบบการประชุม E-MEETING (อ่าน 570 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
  โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์ (29 ม.ค. 2558)นโยบายสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ให้ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. บันทึกการประชุม ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  (อ่าน 409 ครั้ง) มาใหม่ ฮิต
  โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์ (27 ม.ค. 2558)
  นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2558
  1.บริการประชาช...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 1
  1
  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   ระบบการประชุม E-MEETING
  29 ม.ค. 2558
   นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  27 ม.ค. 2558
   นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.ปลาปาก
  01 ก.พ. 2560
   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  01 ก.พ. 2560
  ทั้งหมด  Themes by websurin